logo
06

ΓΕΝΙΚΑ:

- Για να γίνει εισαγωγή κάποιου γέροντα – γερόντισσας στη Στέγη μας, απαιτείται με βάση την άδεια λειτουργίας του Ιδρύματος και τον Εσωτερικό Κανονισμό να είναι α) άνω των 65 ετών, β) κατάκοιτος (με πλήρη αδυναμία λειτουργίας των κάτω άκρων – απόλυτα μη αυτοεξυπηρετούμενος).

- Για να γίνει εισαγωγή κάποιου γέροντα – γερόντισσας στη Στέγη μας, απαιτείται να έχουν προσκομιστεί ή αποσταλεί με fax η mail, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου (άσχετα αν πρόκειται για αίτηση μέσω ΕΟΠΥΥ ή ιδιωτική αίτηση) τα οποία μαζί με τη σχετική αίτηση εισαγωγής που υπογράφεται από τον κηδεμόνα του γέροντα – σσας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την επιτροπή εισαγωγής ασθενών του Ιδρύματος (Διευθυντή, υπεύθυνο Ιατρό, Προϊσταμένη νοσηλείας).

- Η Στέγη δεν αποτελεί κλινική αποκατάστασης από κινητικές επεμβάσεις ή εγκεφαλικά επεισόδια και οι εισαγόμενοι απαιτείται να βρίσκονται σε κατάκοιτη κατάσταση και χωρίς κατακλίσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο γέροντας –η γερόντισσα δε βρίσκεται σε κατάκοιτη κατάσταση, δε θα επιτρέπεται η εισαγωγή στη Στέγη, ή αν διαπιστωθεί στην πορεία η κινητικότητα, οι συγγενείς θα πρέπει να αναλάβουν άμεσα την υποχρέωση αποχώρισης τους από το Ίδρυμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατακλίσεις οι οποίες έχουν αποκρυφθεί κατά τη σύνταξη του φακέλου προς εισαγωγήν, οι συγγενείς θα πρέπει άμεσα να λάβουν κατευθυντήριες οδηγίες από την προϊσταμένη του Ιδρύματος.

Στη συνέχεια και ανάλογα του επιθυμητού τρόπου εισαγωγής (μέσω του ΕΟΠΥΥ ή Ιδιωτικά), ανάλογα με τον εκκρεμή ανά περίπτωση αριθμό αιτήσεων προς εισαγωγή, η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, και ενημερώνεται από το Ίδρυμα μας για την κένωση κρεβατιού και τη δυνατότητα εισαγωγής.

- Η Εισαγωγή μέσω ΕΟΠΥΥ στο ίδρυμα μας γίνεται κατά προτεραιότητα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία αίτησης στον ΕΟΠΥΥ και στην προτεραιότητα αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Αυτή τη στιγμή η λίστα αναμονής για εισαγωγή μέσω ΕΟΠΥΥ για το ίδρυμα μας έχει τριψήφιο αριθμό, γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα αρκετή υπομονή…

- Η Εισαγωγή μέσω της ιδιωτικής οδού διαχειρίζεται από το Ίδρυμα μας με βάση τις ανάγκες των προς εισαγωγήν γερόντων, όμως σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση τους από το καθεστώς της ιδιωτικής εισαγωγής στο καθεστώς εισαγωγής μέσω ΕΟΠΥΥ, θα ακολουθεί την ισχύουσα προτεραιότητα, χωρίς διακρίσεις. Το ποσό των νοσηλείων καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από το Γ.Φ.Τ. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η συνεισφορά του κηδεμόνα αρκείται στο ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως, και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα της διαμονής και φροντίδας του ανθρώπου στη Στέγη μας (καθημερινή ιατρική παρακολούθηση, φυσικοθεραπεία επί κλίνης, άριστη νοσηλευτική φροντίδα, φάρμακα, τροφή, πρώτης ποιότητος υλικά κ.α.).

Στην τιμή δε περιλαμβάνονται τυχόν έκτακτες ιατρικές εξετάσεις που θα συστηθούν από τον παθολόγο του Ιδρύματος, άλλες ιατρικές ειδικότητες πέραν του παθολόγου (για τις οποίες ενημερώνονται οι συγγενείς και μπορούν να φέρουν ιατρό της προτίμησης τους ή να αναλάβουν το έξοδο των εξωτερικών συνεργαζομένων ιατρών μας). Τέλος στην τιμή δεν περιλαμβάνονται έξοδα κηδείας και ταφής.

 

Α. ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΕΟΠΥΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

(Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΕΟΠΥΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΣΣΑ, Η ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ).

 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία Πρώτης Σελίδας Βιβλιαρίου Ασθενείας.
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Τελευταίου Έτους Ασφαλισμένου.
 4. Ιατρική Γνωμάτευση από Ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικότητας αντίστοιχης με τα προβλήματα υγείας από τα οποία πάσχει ο ασθενής, στην οποία θα αναφέρονται τα χρόνια νοσήματα, οτι ο ασθενής είναι κατάκοιτος και ότι χρήζει ιδρυματικής περίθαλψης, για λόγους μη αυτοεξυπηρέτησης και η Φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.
 5. Βεβαίωση από Κοινωνικό Λειτουργό (Κοινωνικό Ιστορικό), όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς στη Στέγη Κατακοίτων Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που συντάσσουν την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και χορηγούν την βεβαίωση, είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Νοσοκομείων για τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή των Μονάδων ΠΕΔΥ ή των Κέντρων Υγείας ή των Δήμων. (Γενικά ο Κοινωνικός Λειτουργός, Δημόσιου Φορέα, που παρακολουθεί – γνωρίζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος του).
 6. Αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου, την οποία κατέθεσε η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία στο ΕΟΠΥΥ.
 7. Πρόσφατος Εργαστηριακός Έλεγχος από :

Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Τρανσαμινάσες, Σίδηρος, Σάκχαρο.

 1. Μικροβιολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα Anti HAV, HBsAg, AntiHCV, antiHIV.
 2. Βεβαίωση Δερματολογικής Εξέτασης περί μη ύπαρξης μεταδοτικού- μολυσματικού νοσήματος και μη ύπαρξης κατακλίσεων.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και υπό την επιφύλαξη της υπ’ αρ. 50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής υπουργικής απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα των Εργαστηριακών και Μικροβιολογικών Εξετάσεων είναι απαραίτητα και εκτιμώνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, τον Ιατρό της Στέγης και την Προϊσταμένη Νοσηλείας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα πραγματοποιείται η εισαγωγή του ατόμου στο Ίδρυμα. Τα 1,3 όταν γίνει εισαγωγή παραδίδονται πρωτότυπα στη Γραμματεία της Στέγης. Σε κάθε περίπτωση, για την Εισαγωγή τηρείται σειρά προτεραιότητας των φακέλων που πληρούν όλα τα δικαιολογητικά.

 

Β. ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας Ασφαλισμένου.
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου.
 3. Φωτοτυπία Πρώτης Σελίδας Βιβλιαρίου Ασθενείας.
 4. Ιατρική Γνωμάτευση από Ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικότητας αντίστοιχης με τα προβλήματα υγείας από τα οποία πάσχει ο ασθενής, στην οποία θα αναφέρονται τα χρόνια νοσήματα, οτι ο ασθενής είναι κατάκοιτος και ότι χρήζει ιδρυματικής περίθαλψης, για λόγους μη αυτοεξυπηρέτησης και η Φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.
 5. Πρόσφατος Εργαστηριακός Έλεγχος από :

Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Τρανσαμινάσες, Σάκχαρο, Σίδηρος.

 1. Μικροβιολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα Anti HAV, HBsAg, AntiHCV, antiHIV.
 2. Βεβαίωση Δερματολογικής Εξέτασης περί μη ύπαρξης μεταδοτικού-μολυσματικού νοσήματος και κατάσταση τυχόν κατακλίσεων.
 3. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και υπό την επιφύλαξη της υπ’ αρ. 50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής υπουργικής απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα των Εργαστηριακών και Μικροβιολογικών Εξετάσεων είναι απαραίτητα και εκτιμώνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, τον Ιατρό της Στέγης και την Προϊσταμένη Νοσηλείας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα πραγματοποιείται η εισαγωγή του ατόμου στο Ίδρυμα. Τα 1,3 όταν γίνει εισαγωγή παραδίδονται πρωτότυπα στη Γραμματεία της Στέγης. Σε κάθε περίπτωση, για την Εισαγωγή τηρείται σειρά προτεραιότητας των φακέλων που πληρούν όλα τα δικαιολογητικά .Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ